UVAS plus sc UV-givare för organiska material (neddoppad/by-pass), 5 mm

Produktnr: LXV418.99.50001
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

Kontinuerlig mätning av organisk material: UVAS plus sc

Används för mätning av summaparametrar som COD och TOC. Mäter den spektrala absorptionskoefficienten SAC för en vätska vid 254 nm i enlighet med DIN 38404 C3. Mätvärden visas i 1/m.
Den nedsänkta givaren består av en flerstråle absorptionsfotometer som ger en effektiv turbiditetskompenseringen, en blixtlampfotometer och torkare för rengöring av mätfönstren. När givaren sänks ner direkt i mediet, utan att provet pumpas eller bereds, mäter givaren halten lösta organiska föreningar. En armatur för montering på bassängens kant med en 90° adapter gör det enkelt att montera och använda givaren. Genomflödesvarianten används där det av konstruktionstekniska skäl inte går att använda sig av nedsänkt installation eller där mediet gör det nödvändigt att mäta på ett filtrerat prov (vid mycket hög susp-halt, i inlopp till avloppsreningsverk etc.).

  • Ingen provtagning eller provkonditionering
  • Momentana mätvärden
  • Inga reagenser
  • Självrengörande givare
  • Mycket hög tillgång till mätvärden