TSS W sc TRICLAMP Givare för suspenderade ämnen, rostfritt stål, torkare, kulventilmontering

Produktnr: LXV324.99.20001
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

Från källvatten till slam – även under de mest krävande förhållanden

Digital processgivare för mätning av turbiditet och suspenderade ämnen. Med torkare för bibehållen noggrannhet. Installation i tankar och slutna kärl med svetsad TRICLAMP adapter.
TSS sc-givarna kan användas till att online-mäta både suspenderade ämnen och turbiditet, med ett och samma instrument. Den här flexibiliteten gör det möjligt att mäta båda parametrarna samtidigt.
De har ett dubbelt optiskt system med två pulserande lysdioder med infrarött ljus samt fyra mottagare. När det utsända ljuset sprids fångar mottagarna upp det infallande ljuset i 90° och 120° vinkel så att instrumentets noggrannhet fördubblas på ett effektivt sätt. Det här mätsystemet har åtta kanaler och integrerad programvara som kompenserar för bubblor och temperatur så att instrumentet kan mäta inom ett brett område som räcker till för de flesta tillämpningar, från mörkaste förbehandlade vatten till renaste källvatten, med ett enda instrument.
Givarna är tillverkade av polerat rostfritt stål med reptålig yta. De har fönster av safirglas som är lätta att rengöra och som tål krävande miljöer.

  • TSS sc-givarna har tagits fram speciellt för användning inom industrin
  • Turbiditet från 0,001 till 4 000 FNU och suspenderade ämnen från 0,001 till 500 g/l
  • 8 mätsignaler täcker hela området och ger mätvärden som överensstämmer med tillämpliga standarder
  • Utmärkt stabilitet tack vara omfattande kompensering av störningsfaktorer
  • TSS sc har ett unikt kompenseringssystem som motverkar effekterna av luftbubblor