TSS sc Neddoppningsgivare för susp. ämnen i rostfritt stål, torkare

Produktnr: LXV323.99.30001
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

Mätning av allt, från lägsta turbiditet till tjockaste slam: SOLITAX sc

Givarna mäter turbiditet med hög noggrannhet (0,001-4000 FNU) och suspenderade ämnen (0,001-50 g/l). Färgoberoende metod med Infraröd dubbel spritt ljus fotometer
90° turbiditetsmätning enligt DIN EN ISO 7027. En fotodetektor mäter bakgrundsspritt ljus för att noggrant mäta suspenderade ämnen i enlighet med DIN 37414. Besvärliga flerpunktskalibreringar med utspädningsserier ersätts av en enda korrigeringsfaktor.

Uppmätta data behandlas och visas på ett instrument. Kort sagt: Fördelar som i längden är framtidsorienterade och ekonomiska.

  • Färgoberoende mätning av slamhalt
  • Ingen kalibrering
  • Utomordetlig korrelation mot laboratorieanalyser
  • Beprövat rengöringssytem
  • Ökar den totala verkningsgraden på verket