TSS Portable Portabelt instrument för turbiditet/susp. ämnen med givare

Produktnr: LXV322.99.00001
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

TSS Portable: portabelt instrument för turbiditet och susp. ämnen

Kompakt instrument för mätning av stickprov, intervall- eller kontinuerlig mätning. Registrering av upp till 5 mätpunkter, lagring av mätvärde, namn, datum och tid. Stötsäkert.
Kombinerat multistråle växelljus förfarande med IR-diodsystem och strålfokusering: Våglängd 860nm. Mätområdet är för turbiditet 0,001 - 4,000NTU och för suspenderade ämnen 0,001 - 400 g/L

  • Idealisk i fält tack vare kompakt utförande
  • Logger för mätvärden och provinformation
  • Användarvänlig menyhantering, lätt avläsbar skärm
  • Batteristatus alltid synligt