TSS HT sc Givare för suspenderade ämnen, rostfritt stål, för höga temperaturer, modell för neddoppning

Produktnr: LXV325.99.10001
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

För användning vid temperaturer upp till 90 °C: TSS HT sc

Digital processgivare för mätning av turbiditet och suspenderade ämnen. För användning vid höga temperaturer. För installation i öppna bassänger och kanaler.
TSS sc-givarna kan användas till att online-mäta både suspenderade ämnen och turbiditet, med ett och samma instrument. Den här flexibiliteten gör det möjligt att mäta båda parametrarna samtidigt.
De har ett dubbelt optiskt system med två pulserande lysdioder med infrarött ljus samt fyra mottagare. När det utsända ljuset sprids fångar mottagarna upp det infallande ljuset i 90° och 120° vinkel så att instrumentets noggrannhet fördubblas på ett effektivt sätt. Det här mätsystemet har åtta kanaler och integrerad programvara som kompenserar för bubblor och temperatur så att instrumentet kan mäta inom ett brett område som räcker till för de flesta tillämpningar, från mörkaste förbehandlade vatten till renaste källvatten, med ett enda instrument.
Optiken och elsystemet i TSS HT sc är belagd med ett speciellt material som tål temperaturer på upp till 90 °C och tryck upp till 10 bar. Förmågan att tåla dessa förhållanden utan de problem som följer med genomflödesceller och kylledningar gör givaren till ett självklart val vid processtyrning.

  • TSS sc-givarna har tagits fram speciellt för användning inom industrin
  • Mäter turbiditet och suspenderade ämnen
  • 8 mätsignaler täcker hela området och ger mätvärden som överensstämmer med tillämpliga standarder
  • Utmärkt stabilitet tack vara omfattande kompensering av störningsfaktorer
  • TSS sc har ett unikt kompenseringssystem som motverkar effekterna av luftbubblor