SURFACE SCATTER 7 sc Turbiditetsgivare för höga områden

Produktnr: LPV431.99.00002
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Enastående resultat vid höga temperaturer: SURFACE SCATTER 7 sc

Kan mycket exakt mäta höga och låga turbiditetsnivåer. Denna turbidimeter är unikt utformad så att ljuskälla och fotoceller aldrig kommer i kontakt med provet.
Provet infördes i mittre provröret i en lutande turbidimeterkropp, med ett flöde på 1 till 2 liter per minut. Då vätskan faller över turbidimeterkroppen, bildas en plan stabil yta som blir mätytan.
Ljuskällan sänder en högintensiv ljusstråle som träffar vätskeytan diagonalt. Detektorn registrerar ljuset som är spridd i 90 ° mot infallande strålen. Detta spridda ljus är proportionell mot halten partiklar i provet

  • Så gott som underhållsfri, optiken kommer aldrig i kontakt med provet
  • Stort turbiditetsmätområde från 0 till 9999 NTU
  • Slitstarka, tillverkade av korrosions- och värmebeständiga material för längre livslängd
  • Separerade provtagnings- och styrenheter
  • Enkel och noggrann kalibrering på mindre än 10 minuter