SS7 sc Turbidimeter för höga provtemperaturer

Produktnr: LPV432.99.00002
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Oöverträffade resultat vid höga temperaturer: SURFACE SCATTER 7 sc HST

Den här turbidimetern kan mäta mycket höga och låga turbiditetsnivåer med stor noggrannhet och har en unik konstruktion där ljuskällan och fotocellerna aldrig kommer i kontakt med provet.
Provet förs in i provröret i mitten av en lutande turbidimeter, vid en flödeshastighet på 1 till 2 liter per minut. När vätskan svämmar över i turbidimeterns övre del bildas en stabil, plan vätskeyta som utgör mätytan.
Ljuskällan avger en ljusstråle med hög intensitet. Strålen träffar vätskans yta diagonalt. Detektorn registrerar det ljus som sprids 90° mot den infallande strålen. Det spridda ljuset är proportionellt mot mängden uppslammade partiklar i provet.

  • Nästan helt underhållsfri, optiken kommer aldrig i kontakt med provet
  • Brett turbiditetsmätområde från 0 till 9 999 NTU
  • Tålig konstruktion med korrosions- och värmebeständiga material för längre livslängd
  • Separata prov- och elektronikenheter
  • Enkel och exakt kalibrering på mindre än 10 minuter