Sonatax sc Givare med magnetkopplad torkare,kapsling i rostfritt stål

Produktnr: LXV431.99.00001
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

Det överlägsna sättet att mäta slamnivåer: Sonatax sc slamnivågivare

Givaren använder en ultraljudspuls för att mäta slamnivån. För att uppnå största möjliga noggrannhet, justeras känsligheten automatiskt beroende på varierande slamkoncentration och slamprofil.
Ultraljudssignalen skickas från givaren mot slamytan i tanken. Höjd och djupmätningen baseras på den tid det tar för en ultraljudssignal att återvända till givaren. Resultatet visas på ett instrument
Den automatiska torkaren tar bort beläggningar som fastnar på ultraljudsgivaren. Givaren är fabrikskalibrerad för långtidsstabil kalibrering. En enkel justering av en faktor justerar mätaren till aktuell installation.
Slamnivån kan bestämmas i ett stort antal applikationer inom avloppsrenings- och dricksvattenverk. Utmärkt för att bestämma skiljeytan mellan slam och vätska. Konstruktioner (t.ex. rör, omrörare osv.) i bassängen kan blankas ut.

  • Säkert: Tidigt varningssystem för slamflykt
  • Bestämd: uppmätta värden är oberoende av slamhalten och vattnet
  • Precis: överlägsen noggrannhet tack vare automatisk frekvensjustering
  • Pålitlig: korrekt mätning även vid varierande profiler
  • Tydlig: grafisk presentation av slamprofilen med SC1000 instrument