Solitax ts-line sc Neddoppningsgivare för susp. ämnen i rostfritt stål, torkare

Produktnr: LXV423.99.00100
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

Mätning av allt, från lägsta turbiditet till tjockaste slam: SOLITAX sc

Givarna mäter turbiditet med hög noggrannhet (0,001-4000 FNU) och suspenderade ämnen (0,001-50 g/l). Färgoberoende metod med Infraröd dubbel spritt ljus fotometer
90° turbiditetsmätning enligt DIN EN ISO 7027. En fotodetektor mäter spritt ljus för att noggrant mäta suspenderade ämnen i enlighet med DIN 37414. Besvärliga flerpunktskalibreringar med utspädningsserier ersätts av en enda korrigeringsfaktor.
Uppmätta data behandlas och visas på ett instrument. Kort sagt: Fördelar som i längden är framtidsorienterade och ekonomiska.

Prognosys finns nu tillgängligt för att ge dig förtroende för ditt instruments mätvärden. Prognosys övervakar och visar tillförlitligheten för dina mätvärden och identifierar kommande underhållsarbeten i en lättläst färgdisplay.

Claros-aktiverade produkter delar mätdata och statusinformation med Claros – Water Intelligence System från Hach. Claros ger ökad tillförlitlighet för dina data, vilket resulterar i ökad effektivitet vid driften av anläggningen. För att säkerställa att du kan dra nytta av alla fördelar med Claros, kräv Claros-aktiverade instrument. Läs mer på se.hach.com/claros

  • Färgoberoende mätning av slamhalt
  • Ingen kalibrering
  • Utomordetlig korrelation mot laboratorieanalyser
  • Beprövat rengöringssytem
  • Ökar den totala verkningsgraden på verket