Solitax highline sc In-linegivare för susp. ämnen i rostfritt stål, torkare

Produktnr: LXV424.99.00200
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

SOLITAX sc: Mätning av allt från lägsta turbiditet till tjockaste slam

Givarna mäter turbiditet med hög noggrannhet (0,001-4000 FNU) och suspenderade ämnen (0,001-500 g/l). Färgoberoende metod med Infraröd dubbel spritt ljus fotometer 90° turbiditetsmätning enligt DIN EN ISO 7027. En fotodetektor mäter spritt ljus för att noggrant mäta suspenderade ämnen i enlighet med DIN 37414. Besvärliga flerpunktskalibreringar med utspädningsserier ersätts av en enda korrigeringsfaktor.
Uppmätta data behandlas och visas på ett instrument. Kort sagt: Fördelar som i längden är framtidsorienterade och ekonomiska.
Endast för inline-montage. En svetsmuff och en fläns är grunden för inline-montering.

Mätning av TS-halten på primärslam och returslam till biosteg och rötkammare minimerar drifttiden på pumpar, samt minskar andelen vattenfas som pumpas till förtjockare och rötkammare. Detta ger ett stabilare slam, minskad energiåtgång, lägre drifttid hos pumpar och minskad dosering vid avvattning. TS-givaren i kombination med slamnivågivare (SONATAX) ger optimerad utpumpning av slam i slamfickor. Slamnivå mätaren startar utpumpning och slamhaltsmätaren stänger pumpen. På detta sätt optimeras slammet som går till förtjockning samt drifttiden för pumpar minimeras. Detta ger klara fördelar mot tidsstyrd utpumpning där det är stor risk att vatten pumpas i onödan.


Prognosys finns nu tillgängligt för att ge dig förtroende för ditt instruments mätvärden. Prognosys övervakar och visar tillförlitligheten för dina mätvärden och identifierar kommande underhållsarbeten i en lättläst färgdisplay.

Detta instrument ansluts till Claros, Hachs innovativa Water Intelligence System, som gör det möjligt att helt sömlöst ansluta och hantera instrument, data och processen - var som helst när som helst. Resultatet är större förtroende för din data och förbättrad effektivitet i din drift. Lås upp potentialen hos Claros, insistera för Claros förberedda instrument.

  • Unik färgoberoende mätning av supenderade ämnen
  • Ingen kalibrering
  • Utmärkt korrelation till laboratorieanalys
  • Beprövat rengöringssystem
  • Ökar den totala verkningsgraden på verket