Reagenspulver med syra

Produktnr: 104299
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Pulverreagens i förseglad förpackning för bestämning av höga halter kisel med kiselmolybdatmetoden. Används också för bestämning av höga hypoklorithalter med jodometrisk metod.