Reagenspulver 3 för löst syre

Produktnr: 98799
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Pulverreagens i förseglad förpackning för bestämning av totalklor, krom, glutaraldehyd och sulfit.
For determination of dissolved oxygen by the Winkler titration method. Sample Size: 60 mL. Pack of 100 powder pillows.