Reagenspaket för molybden, 0-35,0 mg/l Mo

Produktnr: 2243400
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Reagens i förseglad förpackning för bestämning av höga halter molybden (0-40,0 mg/l Mo) med kolorimetrisk mercaptoättikssyrametod. För 25 ml prov.
For determination of Molybdenum by the Mercaptoacetic Acid Method (Hach method 8036). Range: Up to 35.0 mg/L as Mo6+. Sample Size: 25 mL. Set Contains: MolyVer® 1, 2 and 3 Molybdenum Reagent Powder Pillows for 100 tests.