Reagenspaket för kobolt/nickel

Produktnr: 2242600
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

För bestämning av kobolt, 0,01-2,00 mg/l Co, och Nickel, 0,006-1,000 mg/l Ni, med PAN-metoden. För 25 ml prov.