Reagenspaket för alkalinitet med Digital Titrator

Produktnr: 2271900
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Titrerlösning, färdig att användas, i sanbbt utbytbara patroner som kan återförslutas. För pålitliga resultat med Digital Titrator, i fält och på laboratoriet.
For alkalinity determination by sulfuric acid titration with the Digital Titrator. Hach method 8203. Range: 10-4,000 mg/L CaCO3 Set contains Phenolphthalein Indicator Powder Pillows, Bromcresol Green-Methyl Red Indicator Powder Pillows and Sulfuric Acid Digital Titrator Cartridges, 0.1600 N and 1.600 N. Approximately 40-100 tests.

  • Accurate results - when and where you need them
  • Fast and Flexible
  • Versatile
  • Economical