Reagens för totalklor, DPD, 25 mL, pk/100

Produktnr: 1406499
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Reagens i förseglad förpackning för bestämning av totalklor, LR 0,02-2,00 mg/l Cl2, HR 0,1-10,0 mg/l Cl2, och Brom 0,05-4,50 mg/l Br2.