Reagens för monoklor F

Produktnr: 2802299
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Reagens i förseglad förpackning för bestämning av fritt ammoniak, 0,02-0,50 mg/l NH3-N
For determination of monochloramine, free ammonia and free chlorine by the Indophenol method. Hach Methods 10171, 10172, 10200 and 10241. Pack of 100 powder pillows.