Programvara för bryggerianalys

Produktnr: LZV942
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Programvaran LZV942 omfattar 12 bryggerianalyser som bekvämt laddas upp till en DR6000 via USB. Analyserna baseras på publicerade och observerade bryggmetoder enligt MEBAK och omfattar procedurer och beräkningar för: anthocyanogener, järn, ångflyktiga fenoler, Bitter units (beska), fotometriskt jodvärde, tionbarbitursyrasiffra (TAN), fritt aminokväve, reduktoner, vicinala diketoner.

  • Metoder är klara att användas.
  • Håll koll på flera tidsberoende mätningar.
  • Få det slutgiltiga resultatet omedelbart efter analysen.