Program för enzymatisk livsmedelsanalys

Produktnr: LZV943
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Programvaran LZV937 är en sammanställning av enzymologitester
som tillverkats av R-Biopharm AG, Darmstadt och som kan utföras med spektrofotometern DR 6000 samt karusellinsatsen LZV902.99.00001. Metoderna kan modifieras för individuella inställningar.

  • Metoder är klara att användas.
  • Håll koll på flera tidsberoende mätningar.
  • Få det slutgiltiga resultatet omedelbart efter analysen.