Pipettvalideringssats

Produktnr: LCA722
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

För noggrannhetskontroll av pipetter inom den analytiska kvalitetssäkringen (AQA).
Felaktiga pipetterade volymer beror ofta på feljusterade pipetter. Felet kan inträffa efter lång användning, för hård åtdragning, mekaniska påfrestningar eller felaktig hantering. Regelbundna kontroller med pipettestsatsen underlättar tidig upptäckt.