PHOSPHAX sigma Totalfosfor och ortofosfatanalysator

Produktnr: LPV341.99.10000
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

PHOSPHAX Sigma - P-analysator för montage inomhus och med inbyggd uppslutning

Analysator är avsedd för bestämning av den totalfosforhalten och ortofosfat koncentration (0.01-5 mg / l). Analysen är baserad på EN 1189 fosformolybden blå metod.
Polyfosfater och vissa organiska fosforföreningar hydrolyseras till ortofosfat genom kokning i stark syralösning och stabila fosforföreningar oxideras med natriumperoxodisulfat
Den kemotermiska reaktionsprincipen garanterar fullständig uppslutning inom några minuter. De uppmätta värdena indikeras på en LC-display (grafisk display) i mg / l P totalt och mg / l PO4-P .

prov som innehåller suspenderade ämnen måste homogeniseras innan de tas in processenfotometern.

  • Mätning av totalfosfor och ortofosfat i samma instrument
  • Snabb analys på bara 10 minuter
  • Komplett uppslutning
  • Låg reagenskonsumtion
  • Automatisk rengöring och kalibrering