PAN indikatorlösning, 0,3% (100 ml SCDB)

Produktnr: 2150232
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Kolorimetrisk reagens för bestämning av låga halter av nickel och kobolt, indikator för EDTA-titrering av koppar. Uppmätt droppflaska.
For low-level determination of nickel and cobalt by the PAN method. Hach method 8078. 100 mL bottle