NITRATAX plus sc Exakt, självrengörande UV-givare för nitrat, 1 mm

Produktnr: LXV417.99.10001
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

UV-analys – det reagensfria alternativet: NITRATAX plus sc

Reagensfri metod. Fotometer med lampa, mäter absorptionen av flera strålar, turbiditetskompensering genom referensmätning. Sänks ner direkt i provströmmen (genomflödesenhet finns som alternativ).
Givare av rostfritt stål. UV-strålar projiceras genom en spalt för omedelbar mätning av nitrathalten i vatten, avloppsvatten och aktivt slam. Mätfönstren rengörs av en torkare. Utvärdering med SC-instrument. En specialutformad armatur för montering på bassängens kant gör det enkelt att hantera och använda elektroden. För att sc-instrumentet ska kunna placeras nära elektroden måste armaturen för montering på bassängens kant användas. Genomflödesvarianten används där det av konstruktionstekniska skäl inte går att använda sig av nedsänkt installation eller där mediet gör det nödvändigt att mäta på ett filtrerat prov (vid mycket hög susp-halt, i inlopp till avloppsreningsverk etc.).

Prognosys finns nu tillgängligt för att ge dig förtroende för ditt instruments mätvärden. Prognosys övervakar och visar tillförlitligheten för dina mätvärden och identifierar kommande underhållsarbeten i en lättläst färgdisplay.

  • UV-absorptionsmetoden – beprövad, kontinuerlig och exakt
  • Eliminerar behovet av reagens, provtagning och provkonditionering
  • Självrengörande givare
  • Mätning i aktivt slam eller i vatten
  • Fabrikskalibrering som varar hela livslängden