NITRATAX clear sc Exakt, självrengörande UV-givare för nitrat, 5 mm

Produktnr: LXV420.99.50001
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

UV-analys – det reagensfria alternativet: NITRATAX clear sc

Reagensfri metod, ingen provtagning behövs, för direkt mätning i klara vätskor. Sänks ner direkt i provströmmen (genomflödesenhet finns som tillval), mäter NO3-halten i anläggningens utlopp.
Givare av rostfritt stål. UV-strålar projiceras genom en spalt för omedelbar mätning av nitrathalten. Mätfönstren rengörs av en torkare. Utvärdering med SC-instrument. Givaren sitter säkert på bassängen eller kanalen med en specialutformad armatur som är enkelt att använda. När display-enheten ska placeras nära givaren bör räckesfästet för display-enheter användas. Genomflödesmodellen används där det av konstruktionstekniska skäl inte går att utföra direkta mätningar i mediet.

Prognosys finns nu tillgängligt för att ge dig förtroende för ditt instruments mätvärden. Prognosys övervakar och visar tillförlitligheten för dina mätvärden och identifierar kommande underhållsarbeten i en lättläst färgdisplay.

  • UV-absorptionsmetoden – beprövad, kontinuerlig och exakt
  • Eliminerar behovet av reagens, provtagning och provkonditionering
  • Självrengörande givare med inbyggd torkare
  • Fabrikskalibrering som varar hela livslängden
  • ”Plug and play” med alla funktioner med de digitala instrumenten SC 200 och SC 1000