LT200 Värmeblock med 2 block, 15 x 13 mm, 6 x 13 mm/4 x 20 mm

Produktnr: LTV082.99.21002
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Värmeblock för standard- och specialuppslutning

Förprogrammerad för alla standarduppslutningar och fritt programmerbar för användarspecifika uppslutningar
2 separat kontrollerbara uppvärmningsblock med separata skyddshöljen, vänstra blocket med 15x13 mm-hål, högra blocket med 6x13 mm- och 4x20 mm-hål
Belyst digital display för återstående tid/temperatur och användarvägledning
3 förprogrammerade och 6 fritt programmerbara lagringsutrymmen
Temperaturinställningar mellan 37 °C och 150 °C i steg om 1 °C, tidsinställning mellan 1 och 480 min

  • Utmärkt flexibilitet
  • Utmärkt reproducerbarhet
  • Enkel att använda