LeadTrak®-reagenssats

Produktnr: 2375000
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Syralösligt bly i ett dricksvattenprov koncentreras först i en Fast Column Extractor. Bly elueras sedan från extraktorn och mäts kolorimetriskt med en indikator.
Reagenssats för blymätning genom LeadTrak™, snabb kolonnextraktion. Hach-metod 8317. Område: 5 till 150 µg/L som Pb. Provvolym: 100 mL. 20 tester/reagenssats.

Rekommenderade produkter