LDO Onlinegivare för mätning av löst syre med luminescens

UTGÅNGEN ARTIKEL

LDO Onlinegivare för mätning av löst syre med luminescens
Produktnr: LXV416.99.00001

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar

Välbeprövad – övervakning av löst syre,
Kalibreringsfri optisk mätning för maximal noggrannhet

Neddoppnings- eller genomflödesgivare med optisk mätmetod (luminescens), kalibreringsfri, ingen drift, underhållsfri, med Pt100-temperaturgivare
Luminescence-metoden mäter tiden från en avgiven ljuspuls till den reflekterade ljuspulsen avklingat Eftersom metoden mäter syrehalten via ett tidsintervall, är den inte känsligt för några störningar. Flera års erfarenheter har visat att den här metoden övervinner de nackdelar som finns med traditionella elektrokemiska metoder.
Mycket lite underhållsarbete och arbetsinsatser, gör givaren är mycket kostnadseffektiv.
Plus långtidsstabiliteten på uppmätta värden som ökar processäkerheten i motsvarande grad och ger lägre energiförbrukning för luftningen i kommunala och industriella reningsverk.

  • Givare utan drift – ingen mer kalibrering
  • Optisk metod – inget mer byte av membran och elektrolyt
  • 2 års garanti på givarens mäthuvud
  • Inga polariseringstider
  • Utan membran – ingen risk för H2S-förgiftning