K1100 LDO-givare för in-lineapplikationer, 0–2 000 ppb, 28 mm Orbisphere-koppling

Produktnr: K1100-S00
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Den första underhållsfria optiska syregivaren för kraftverk.

Mycket noggrann luminiscenssyregivare för upplöst syre (LDO) optimerad för kraftindustriapplikationer.
Avsaknad av membran och elektrolyt innebär att givarens noggrannhet inte påverkas av ändringar på processer, såsom förändringar i flödet. Underhålls- och driftskostnaderna minskas avsevärt. Givaren har utformats för att vara mekaniskt tålig så att livslängden förlängs och den totala ägandekostnaden optimeras.

Den snabba responstiden kommer från Orbisphere K1100:s mätfrekvens på två sekunder. Givaren kan ge exakta mätresultat på denna frekvens under en 12 månaders period. Eftersom ingen kalibrering krävs överträffar K1100 andra optiska och elektrokemiska sensorer som uppvisar betydande drift efter bara några månader vid samma förhållanden. Den optiska givaren är utformad för minimal drift, vilket gör den till den stabilaste givaren med det längsta kalibreringsintervallet som finns på marknaden. Detta är möjligt tack vare givarens långa livslängd och optimerad programvara.

Underhållsavbrottet tar bara 2 minuter och består av en nollpunktskalibrering, vilket ger stora kostnadsfördelar jämfört med traditionella elektrokemiska givare och andra luminiscensgivare. Gasfaskalibrering innebär att kemikalier inte behövs och därför är uppgiften enklare och säkrare utan att mätprecisionen minskar.

  • En kalibrering om året
  • Inget membran = två minuters underhåll
  • Billig eftermontering
  • En ny nivå av förtroende