Intellical LDO101-labgivare för syremätning (DO) med luminescens/optik, 3 m kabel

Produktnr: LDO10103
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Luminescensbaserad LDO-teknik för labet

Intellical LDO101 är en digital LDO-prob för syremätning med luminescens/optik. Labmodellen är tillgänglig med en kabel på 1 eller 3 meter. LDO101 är utrustad med en automatisk tryckgivarmodul och en temperaturgivare. DO-givarhatt har en iButton för att spåra dagar i användning och påminna om givarhattelementets återstående livslängd. LDO101 är perfekt för syremätning i avloppsvatten, dricksvatten och vid allmänna vattenkvalitetsanalyser.

  • Hach Intellical LDO är ett revolutionerande genombrott inom syremätning, som eliminerar de många problem med driftsäkerhet och underhåll som finns hos äldre DO-mättekniker.
  • Digitala Intellical-prober tillhandahåller ultimat spårbarhet i mäthistoriken
  • Digitala Intellical-prober larmar när kalibreringen behöver utföras igen
  • Digitala Intellical-prober kan flyttas mellan mätarna utan att de behöver omkalibreras och utan att inställningarna måste anges på nytt
  • Följer ISO 17289:2014 Mätning av löst syre - Optisk sensor metod