Intellical ISENO318101 jonselektiv elektrod (ISE) för nitratmätning (NO₃⁻) med kalibreringsreagenspaket

Produktnr: ISENO3181AP
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Intellical ISE-analyspaketet för nitrat innehåller allt du behöver för att börja mäta nitrat (NO3-) med ditt HQD-mätinstrument: Intellical ISENO3181 ISE för nitrat med 1 m kabel, 500 mL-flaskor med 1 mg/L, 10 mg/L och 100 mg/L med Hach standardlösningar för kväve-nitrat, 100-pack Hach jonstyrkejusterare för nitrat (ISA) pulverkuddar.

  • Använder en unik halvledarsensorteknik som eliminerar dyra membranbyten.
  • Kräver praktiskt taget ingen service
  • Snabba, stabila och korrekta resultat
  • Perfekt spårbarhet av kalibreringshistoriken
  • Kan flyttas mellan mätarna utan att de behöver omkalibreras och utan att mätinställningarna måste anges på nytt