Intellical ISEF12101 jonselektiv elektrod (ISE) för fluoridmätning (F⁻) med kalibreringsreagenspaket

Produktnr: ISEF121AP
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Intellical ISE-analyspaketet för fluorid innehåller allt du behöver för att börja mäta fluorid (F-) med ditt HQD-mätinstrument: Intellical ISEF121 ISE för fluorid med 1 m kabel, 500 mL-flaskor med 0,5 mg/L, 1 mg/L och 2 mg/L med Hach fluoridstandardlösningar, 100-pack Hach jonstyrkejusterare för fluorid (ISA) pulverkuddar.

  • Kräver praktiskt taget ingen service
  • Snabba, stabila och korrekta resultat
  • Perfekt spårbarhet av kalibreringshistoriken
  • Kan flyttas mellan mätarna utan att de behöver omkalibreras och utan att mätinställningarna måste anges på nytt