INTELLICAL ENHET, STÖD, LBOD

Produktnr: 5850800
SEK Pris: Kontakta oss

Omrörningsenhet för IntelliCAL™ LBOD101-sond, utbyte. LBOD101 mäter löst syre för fastställande av BOD (Biochemical Oxygen Demand, biologiskt syrebehov) i BOD-flaskor i BOD5-testtillämpningar.