FILTRAX , with 20 m heated pressure hose

Produktnr: LXV294.99.03000
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

FILTRAX-Filtreringsteknik för säkrare drift

Provfiltreringssystemet tar kontinuerligt prov direkt från luftnings- eller eftersedimenteringsbassäng och rengör de inbyggda filtermembranen automatiskt.
System filtrerar provet genom två ultra-membranfiltrer (0,15 µ) som är nedsänkta i mätpunkten. Två små slangpumpar suger prov genom ett filter i taget, för optimal rengöring av det andra filtret.
Provfiltreringssystem rengör automatiskt båda filtermembranen, då de är nedsänkta i mediet, genom att tvinga ett kraftig ström av luftbubblor mot filtermodulernas sidor.

Detta system är perfekt för användning utomhus i alla klimat. Praktiskt taget underhållsfritt, alla slangar lättillgängliga och enkla att byta ut.
Rörliga delar kommer aldrig i kontakt med provet.
Systemet självövervakar flödet genom filtretmediat. Ett programmerbart larmrelä kan användas för att uppmärksamma användaren om att flödet minskar, ett andra relä kan stänga av enheten om flödet minskar ytterligare.

  • Hög kvalitet på filtrerat vatten
  • Låg driftskostnad
  • Kontinuerlig rengöring med luft minimerar manuellt underhåll
  • Inget behov av en dyra, dränkbara pumpar med höga underhållskostnader
  • Arbetar tillförlitligt, även vid höga slamvolymindex eller flytslam