DR3900 Spektrofotometer med RFID-teknik

Produktnr: LPV440.99.00001
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Noggrannhet från början till slut

Högpresterande VIS-spektrofotometer med RFID-teknik för tillförlitliga och spårbara mätresultat från rutinanalyser och användaranpassade tillämpningar.
Med över 220 förprogramerade program för tillexempel ammonium, nitrat, totalkväve, COD, TOC, metaller så som järn, koppar och zink. Se komplett lista under hämtningar.
Kompakt och tillförlitlig VIS-spektrofotometer med referensstråleteknik. Proven kan spåras tillbaka till provplatsen med RFID-teknik. Information om partinummer och utgångsdatum för reagenser ingår nu i 2D-streckkoden. RFID-modulen läser av all batch-specifik information som faktorer, uppdaterade metoder och aktuellt batch-certifikat på lådan med kyvetter. All information kan hämtas omgående från spektrofotometern och skrivas ut.
Processresultat kan jämföras med laboratoriereferensvärden i fotometern via en Link2sc-anslutning mellan SC-instrumentet och fotometern. Data kan utbytas åt båda håll via Ethernet, till exempel kan matriskorrigeringar för processelektroderna utföras direkt från laboratoriet.


Detta instrument ansluts till Claros, Hachs innovativa Water Intelligence System, som gör det möjligt att helt sömlöst ansluta och hantera instrument, data och processen - var som helst när som helst. Resultatet är större förtroende för din data och förbättrad effektivitet i din drift. Lås upp potentialen hos Claros, insistera för Claros förberedda instrument.

Alla fotometeriska tester hittar du under fliken hämtningar

  • Spårbarheten börjar med provtagningen
  • IBR+ ökar mätvärdenas tillförlitlighet
  • Snabba uppdateringar av data
  • Enkel kvalitetssäkring med AQA+
  • Anpassning av laboratorie- och processanalyser