DR 6000-program för dricksvattenanalys

Produktnr: LZV935
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Programvaran LZV925 för dricksvattenanalys är en kompilering av alla spektrofotometriska tillämpningar som är relevanta vid dricksvattenanalys.
Programvaran för dricksvatten är en kompilering av alla metoder som är relevanta vid dricksvattenanalys. Programmet ger möjlighet att köra enskilda parametrar utan att tillsätta reagens genom självabsorption vid olika våglängder. Nitrat (självabsorption), organisk belastning (SAC), färgning/organisk belastning (SAC)