DR 3800 VIS-spektrofotometer DR 3800

UTGÅNGEN ARTIKEL

DR 3800  VIS-spektrofotometer DR 3800
Produktnr: LPV424.99.00001

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Innovativa funktioner hos DR3800 SC

Kompakt och högpreserande, mikroprocessorstyrd spektrofotometer med referensstråleteknik, våglängdsområde 340-1100 nm, för rutinanalys och användarapplikationer.
Kyvett-adapter för 1” rund, 10 mm och 50 mm rektangulär kyvett samt genomflödeskyvett
Streckkodläsare (IBR) för automatisk avläsning av kyvett-tester
10-punktsmätning med automatisk eliminering av avvikande resultat
Våglängdsscanning med 1.0 nm upplösning
Tidsscanning
Högupplöst TFT färgdisplay med pekskärmsfunktion
Automatisk kalibreringskontroll vid uppstart
Automatisk våglängdsinställning
Plats för 1000 sparade mätresultat
50 fritt programmerbara användarmetoder
Dokumentation enligt GLP
USB-kontakt 1 x typ A och 1 x typ B
Mätdata från process och labinstrument kan jämföras direkt med hjälp av mjukvaran LINK2SC

  • Direkt jämförelse mellan mätvärden från process- och labinstrument med mjukvaran LINK2SC
  • Ungefär 230 metoder för allt från screening till ackrediterade miljöanalyser.
  • Användarmetoder kan enkelt programmeras med hjälp av den självinstruerande mjukvaran.
  • Enkelt och säkert handhavande med TFT färgdisplay.
  • Use a USB Memory Stick to update the Instrument or Transfer Data