BÜHLER 1027 Stationär väggmonterad provtagare

Produktnr: BU1027.XX.XXXXX
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

BU1027 Vattenprovtagare för stationär installation. Glaskopp eller Plastkopp. Provtagaren har dubbel-vakuumpump.
Kylskåp och summalarm beställs separat, se nedan.
Uppfyller kraven i ISO5667
Program: 6 st användaranpassade
Provtagningsprincip: Vakuum Provvolym: 20…350 ml glaskopp, Konduktiv nivåvakt Volymnoggrannhet: 2,8% (95% confidens interv) Display: 4 rader, bakgrundsbelyst
Språk; Svenska, (samt ytterligare ca 10 st)
Styrning: Intern Tid, Flöde (0/4-20 mA/ puls) och händelse Tidsprovtagning: 1 min … 999h59 min
Sughöjd: 6 m Vattenhastighet; >0,5 m/s vid 7,8 m (1013 hPa)
Format:362*422*222 mm
Omgivningstemp: 0 till +40°C
Matningsspänning: 230 VAC med kabel och kontakt
Effektförbrukning: 25VA
Vikt: 10 kg

Option: Summalarm, kan beställas separat (BM900750) eller förmonterat
Kylskåp i rostfritt stål, för vattenprover Plats för 25l plastdunk. IP56 Art. nr BN1029F0125P

Provtagare med inbyggt kylskåp och/eller provväxlre se BU4011

  • Kaplsling i plast, korrosionsfri
  • Tid- eller flödesstyring
  • Hög noggranhet på provvolym
  • Kan enkelt kompleteras med rostfritt kylskåp