Blandad parameter, kvalitetskontrollstandard (500 mL)

Produktnr: 2833249
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Kvalitetskontrollstandard (oorganiska ämnen i utströmmande avloppsvatten) för parametrarna ammoniak, nitrat, fosfat, COD, sulfat och TOC.
Standardlösningen innehåller följande koncentrationer:
Ammoniak 2,0 mg/L NH3-N/2,1 mg/L NH4-N
Nitrat 4,0 mg/L NO3-N
Fosfat 2,0 mg/L PO4
COD 25 mg/L O2
Sulfat 50 mg/L SO4
TOC 8 mg/L C