Blandad parameter, kvalitetskontrollstandard (500 mL)

Produktnr: 2833149
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Kvalitetskontrollstandard (oorganiska ämnen i inströmmande avloppsvatten) för parametrarna ammoniak, nitrat, fosfat, COD, sulfat och TOC.
Standardlösningen innehåller följande koncentrationer:
Ammoniak: 15 mg/L NH3-N
Nitrat: 10 mg/L NO3-N
COD: 500 mg/L O2
Fosfat: 10 mg/L PO4
Sulfat: 400 mg/L SO4
TOC: 161 mg/L C