AMTAX sc Ammoniumanalysator, inomhus, 0,05–20 mg/l NH4-N, 1 kanal

Produktnr: LXV421.99.13011
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

Transparent, high quality measurement technology for reliable values with short response time

On-line analysator med hög precision för bestämning av ammoniumhalt i vatten, avloppsvatten och aktivt slam. Kapsling för inomhusmontage 1 kanal kontinuerlig. Strömförsörjning 230 V växelström/50 Hz.
Kan hantera en kontinuerlig provström från en förbehandling, till exempel FILTRAX.
Ammoniumkoncentrationen i provet bestäms sedan med en gaskänslig elektrod (löstagbart membranhuvud). Mätområde 0,05–20 mg/l NH4-N.
Utvärdering och hantering på instrumentet SC 1000. Analysatorn har en isolerad kapsling för installation inomhus.

Prognosys finns nu tillgängligt för att ge dig förtroende för ditt instruments mätvärden. Prognosys övervakar och visar tillförlitligheten för dina mätvärden och identifierar kommande underhållsarbeten i en lättläst färgdisplay.

  • Automatisk rengöring och kalibrering
  • Omfattande självdiagnostik
  • Enkel hantering och drift
  • Går att montera på vägg, på räcke och på stativ
  • Alternativ modell med 2 kanaler för kontinuerlig provberedning