Amtax inter2 ammoniumanalysator

Hachs Amtax inter2 är en analog högprecisions processfotometer baserad på indofenol blå-metoden enligt DIN 38406 E5/EN ISO 11732. Den är konstruerad för kontinuerlig mätning av ammoniumkoncentrationerna i avloppsvatten med lite fast material, dricksvatten eller dagvattensprover, för tillämpningar som optimering av nitrifieringsprocesser, utloppsövervakning eller vattenkvalitetsbestämningar.

Principen om intermittent drift garanterar snabbt tillgängliga mätvärden och låg reagentförbrukning.

Varje Amtax inter2-analysator har 1 analog strömutgång och 2 potentialfria reläkontakter. Modbus- och Profibus DP-gränssnitt finns som alternativ.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50