Filtrax (eco) provfiltreringssystem

Filtrax- och Filtrax eco-provfiltreringssystemen drar kontinuerligt ut prover direkt från processavloppsvattnet och drar vattnet genom ultrafiltreringsmembran (0,15 µm) som är nedsänkta i luftningsbassängen eller den primära sedimenteringstanken. När proven filtrerats kan de analyseras med en av Hachs analysatorer, t.ex. Amtax eller Phosphax, vid användning i genomflödesinstallationer. Styrenheten i både Filtrax och Filtrax eco kan placeras utomhus i alla klimat och är praktiskt taget underhållsfri, alla slangar är helt tillgängliga och lätta att byta. Ett programmerbart larmrelä varnar operatörer om att inspektera systemet när flödet minskar, och ett andra relä kan stänga av enheten om flödet minskar ytterligare.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50