Addista-standardlösning med flera parametrar

Produktnr: LCA704
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Vattenkvalitetstestning. Hur ser du till att analysresultaten alltid är korrekta?

System för analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA), som består av en kombinerad standard-/tillsatslösning och två serietestlösningar (round robin).
Gäller för kyvettesterna:
- LCK153 Sulfat, 40-150 mg/L SO4
- LCK305 Ammoniak, 1-12 mg/L NH4-N
- LCK311 Klorid, 1-70 mg/L Cl
- LCK314 COD, 15-150 mg/L O2
- LCK340 Nitrat, 5-35 mg/L NO3-N
- LCK349 Fosfat (orto), 0,05-1,5 mg/L PO4-P
- LCK385 TOC, 3-30 mg/L C

  • Förtroende för dina resultat
  • Mindre komplexitet
  • Färre felkällor