Addista Multi-parameter, standardlösning

Produktnr: LCA709
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

System för analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA), som består av en kombinerad standard-/tillsatslösning och två serietestlösningar (round robin).
Gäller för kyvettesterna
LCK138 LATON, 1-16 mg/L TNb
LCK614 COD, 50-300 mg/L O2
LCK349 Fosfat (total), 0,05-1,5 mg/L PO4-P
LCK342 Nitrit, 0,6-6,0 mg/L NO2-N

  • Förtroende för dina resultat
  • Mindre komplexitet
  • Färre felkällor