Addista Multi-parameter, standardlösning

Produktnr: LCA708
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

System för analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA), som består av en kombinerad standard-/tillsatslösning och två serietestlösningar (round robin).
Gäller för kyvettesterna
LCK338 LATON, 20-100 mg/L TNb
LCK514 COD, 100-2 000 mg/L O2
LCK350 Fosfat (total), 2-20 mg/L PO4-P

  • Förtroende för dina resultat
  • Mindre komplexitet
  • Färre felkällor