Addista Multi-parameter, standardlösning

Produktnr: LCA707
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

System för analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA), som består av en kombinerad standard-/tillsatslösning och två serietestlösningar (round robin).
Gäller för kyvettesterna
LCK341 Nitrit, 0,015-0,6 mg/L NO2-N
LCK614 COD, 50-300 mg/L O2
LCK348 Fosfat (total), 0,5-5,0 mg/L PO4-P

  • Förtroende för dina resultat
  • Mindre komplexitet
  • Färre felkällor