Addista Multi-parameter, standardlösning

Produktnr: LCA705
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

System för analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA), som består av en kombinerad standard-/tillsatslösning och två serietestlösningar (round robin).
Gäller för kyvettesterna
LCK014 COD, 1 000-10 000 mg/L O2
LCK302 Ammonium, 47-130 mg/L NH4-N
LCK311 Klorid, 1-70 mg/L Cl
LCK387 TOC, 300-3 000 mg/L C

  • Förtroende för dina resultat
  • Mindre komplexitet
  • Färre felkällor