Addista Multi-parameter, standardlösning

Produktnr: LCA703
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

System för analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA), som består av en kombinerad standard-/tillsatslösning och två serietestlösningar (round robin).
Gäller för kyvettesterna
LCK049 Ortofosfat, 1,6-30 mg/L PO4-P
LCK114 COD, 150-1 000 mg/L O2
LCI400 COD, 0-1 000 mg/L O2
LCK303 Ammonium, 2-47 mg/L NH4-N
LCK311 Klorid, 1-70 mg/L Cl
LCK339 Nitrat, 0,23-13,5 mg/L NO3-N
LCK350 Fosfat (orto), 2-20 mg/L PO4-P
LCK353 Sulfat, 150-900 mg/L SO4
LCK386 TOC, 30-300 mg/L C

  • Förtroende för dina resultat
  • Mindre komplexitet
  • Färre felkällor