Addista Multi-parameter, standardlösning

Produktnr: LCA702
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

System för analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA), som består av en kombinerad standard-/tillsatslösning och två serietestlösningar (round robin).
Gäller för kyvettesterna
LCK301 Aluminium, 0,02-0,5 mg/L Al
LCK308 Kadmium, 0,02-0,3 mg/L Cd
LCK313 Krom (VI), 0,03-1,0 mg/L Cr
LCK313 Krom (totalt), 0,03-1,0 mg/L Cr
LCK353 Sulfat, 150-900 mg/L SO4

  • Förtroende för dina resultat
  • Mindre komplexitet
  • Färre felkällor