Addista Multi-parameter, standardlösning

Produktnr: LCA700
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

System för analytisk kvalitetssäkring (Analytical Quality Assurance, AQA), som består av en kombinerad standard-/tillsatslösning och två serietestlösningar (round robin).
Gäller för kyvettesterna
- LCK304 Ammonium, 0,015-2,0 mg/L NH4-N
- LCK311 Klorid, 1-70 mg/L Cl
- LCK228 Kalium, 5-50 mg/L K
- LCK328 Kalium, 8-50 mg/L K
- LCK348 Fosfat (orto), 0,5-5,0 mg/L PO4-P
- LCK414 COD, 5-60 mg/L O2
- LCK238 LATON, 5-40 mg/L TNb

  • Förtroende för dina resultat
  • Mindre komplexitet
  • Färre felkällor